Tin tức

Điều kiện, thủ tục, hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Để thành lập doanh nghiệp với loại hình công ty cổ phần, quý khách cần thỏa mãn những điều kiện và quy định của cơ quan nhà nước. Bài viết sau đây Arca Share sẽ chia sẻ chi tiết về điều kiện thành lập công ty cổ phần nhanh chóng.

Điều kiện thành lập công ty cổ phần là gì?

Thông tin dưới đây sẽ cung cấp đến quý khách về việc thành lập công ty (cty) cổ phần cần những gì và cần đáp ứng những điều kiện như thế nào.

Công ty cổ phần là một trong những loại hình được nhiều người lựa chọn, khi thành lập công ty cổ phần cần phải có ít nhất 3 cổ đông được quy định theo điểm b khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020.

 • Tên công ty: Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký trước trong toàn quốc.
 • Điều kiện về ngành nghề kinh doanh: Khi lựa chọn ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải đảm bảo tại thời điểm thành lập công ty cổ phần phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Trụ sở đại diện kinh doanh: Yêu cầu bắt buộc phải có trụ sở giao dịch và không được đặt tại khu tập thể hay chung cư không có chức năng kinh doanh.
 • Điều kiện vốn điều lệ và vốn pháp định: Vốn điều lệ thành lập công ty xây dựng phải được cam kết góp trong thời hạn nhất định và ghi rõ trong điều lệ công ty. Còn vốn pháp định là mức vốn tối thiểu áp dụng với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Các điều kiện khác theo quy định pháp luật.

Nếu trong quá trình tìm hiểu quy trình thành lập công ty cổ phần, khách hàng còn bất kỳ những thắc mắc hay khó khăn vướng mắc có thể liên hệ với Arca Share để được tư vấn và giải đáp mọi thông tin.

Công ty cổ phần có những đặc điểm gì?

Khả năng huy động vốn linh hoạt: So với các loại hình thành lập công ty khác, công ty cổ phần có khả năng huy động vốn linh hoạt nhờ được phép phát hành các loại chứng khoán: cổ phiếu, trái phiếu,…

Cổ đông được tự do chuyển nhượng phần vốn: Công ty cổ phần được tự do chuyển nhượng cổ phần mà không bị hạn chế chuyển nhượng trừ 02 trường hợp sau:

 • Theo khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần cho người khác không phải là cổ đông sáng lập phải được đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
 • Theo khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Lợi nhuận của công ty cổ phần được chi trả bằng cổ tức.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm những gì?

Theo quyết định 855/QĐ-BKHĐT hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần theo mẫu.
 • Dự thảo điều lệ công ty (họ, tên và chữ ký của cổ đông sáng lập là cá nhân, người đại diện theo quy định pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức).
 • Nêu rõ danh sách cổ đông sáng lập công ty:
  • Danh sách cổ đông sáng lập lập theo mẫu.
  • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu.
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (cổ đông là tổ chức nước ngoài) theo mẫu.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ:
  • CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của cổ đông.
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và uỷ quyền kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.
  • Cổ đông là tổ chức nước ngoài phải nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được hợp pháp hóa.
 • Trường hợp không phải chủ sở hữu của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ thì người được ủy quyền cần phải nộp bản sao hợp lệ như:
  • Đối với công dân Việt Nam: CMND/CCCD/hộ chiếu còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ liên quan có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Bên cạnh đó, phải kèm theo văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (không cần phải công chứng, chứng thực).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất

Căn cứ vào quyết định 855/QĐ-BKHĐT, quy trình thành lập công ty cổ phần được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Có 02 cách thức để nộp hồ sơ mà quý khách có thể lựa chọn:

Cách 1: Nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Chuẩn bị đầy đủ thông tin, tài liệu thành lập công ty

Cách 2: Đăng ký thành lập công ty cổ phần qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại đây bằng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Đối với Hà Nội và TPHCM, hồ sơ bắt buộc phải nộp qua mạng.

Nộp hồ sơ thành lập công ty online qua cổng thông tin quốc gia

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:

 • Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ và thanh toán lệ phí đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh.
 • Khi nhận hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ đưa giấy biên nhận và trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản.

Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

 • Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền sẽ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau khi gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hoàn thành, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin đến cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp và tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo để yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh cần:

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu sửa đổi, bổ sung, còn hồ sơ hợp lệ thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin cho cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp và thông báo cho công ty sau khi nhận được mã số từ cơ quan thuế.

Sau khi nhận được thông báo, người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo giấy biên nhận hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Công bố thông tin doanh nghiệp

Bước 3: Nhận kết quả

 • Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Lệ phí giải quyết: Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (Thông tư 47/2019/TT-BTC) nộp hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh là 50.000 đồng/lần. Miễn lệ phí với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.

Những thông tin về điều kiện và thủ tục thành lập công ty cổ phần đã giúp quý khách có thêm kiến thức hữu ích từ đó thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Nếu quý khách đang khó khăn trong việc thực hiện hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cổ phần, hãy liên hệ với Arca Share để được tư vấn nhanh chóng.

tel facebook messenger facebook messenger zalo zalo